QC Music Tutors

Piano, violin & guitar lessons

Piano teacher with more than 20 year experience. Lead students to AMEB exams. From $20/lesson.
We also have violin lessons for young children. $20/lesson.
Guitar $24/lesson.

Dạy piano từ vỡ lòng đến nâng cao. Luyện thi AMEB. Giáo viên tận tâm. Học phí bắt đầu $20/leson.
Đặc biệt có lớp dạy Violin, piano cho các em nhỏ mới theo học. Giáo viên trẻ, tận tâm. Học phí $20/leson. Guitar $24/leson

81 Royal Ave
Pooraka, SA
Contact Cuc Nguyen
0466 660 799 or 0428 578 850

Services

Details last updated on December 10, 2016